Жасалма интеллект тармагындагы революция! 🚀
Дождитесь окончания загрузки
Модальное окно "Дорогой друг, прими участие в опросе"
Артка

Жасалма интеллект тармагындагы революция! 🚀

21.05.2024 • 10:41

Достор! 👋

Биз силерге инновация дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз: OpenAI компаниясы жаңы Chat GPT - 4o моделин сунуштады! 🔥 

Эгер сен Chat GPT деген эмне экенин жана ал эмне үчүн мынчалык ызы-чуу жаратып жатканын билбесең, анда аны изилдөөгө убакыт келди. 📚 Аны Google сыяктуу эле элестет, бирок ал алда канча жакшыраак, эффективдүү жана так иштейт. ⚡

Жаңы Chat GPT - 4o модели – бул  бардыгына  жеткиликтүү болгон нейрон тармагынын эң күчтүү версиясы. 🌐 Анын көбүрөөк функциялары жана мүмкүнчүлүктөрү акы төлөнүүчү версияларында жеткиликтүү. 💼

Ал тексттин, үндүн жана сүрөттүн ар кандай айкалышын талдап, ар кандай форматта жооп бере алат. Мисалы, ага геометрия   боюнча теореманын  видеосун көрсөтүп, аны түшүндүрүп берүүсүн суранса болот. 📹📐

Модель 50дөн ашык тилди түшүнөт жана аларды автоматтык түрдө которот; 🌍

Эми ал сөздү угуп, үнү менен жооп бере алат; 🎤

Адамдын үнүн туурайт, сүйлөп жаткан адамдын  эмоциясын тааный алат жана тамашалай алат; 😄

Бирок олуттуу өзгөрүүлөргө карабастан, чатта дагы эле көйгөйлөр бар, ошондуктан жасалма интеллект тынымсыз окуудан өтүп турат. 🛠️ Бирок, мындай ачылыш бизди ЖИ менен баарлашуу табигый, ал тургай жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп кала турган мезгилге жакындатат. 🤖❤️

 

Бул маалымдоо-таанып билүү порталы КзР, КР, ӨР, ТР жаштарына арналган.

Оюн өнөктөш-өлкөлөрдүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан. Платформада колдонулган бардык мисалдар бир гана окутуу максаты үчүн келтирилген жана мыйзамсыз ишаратты көздөбөйт. Оюнду баштап жатып, Сиз муну түшүнүү менен кабыл алганыңызды жана оюндун жогоруда айтылган максаттарына макул экениңизди тастыктайсыз.