Жаңы оюн: Stop-Харассмент! ⚡
Дождитесь окончания загрузки
Модальное окно "Дорогой друг, прими участие в опросе"
Артка

Жаңы оюн: Stop-Харассмент! ⚡

27.09.2022 • 09:39

Кетип бара жаткан машинанын терезесинен ышкырып, келбетиңе байланыштуу бир нерсе деп кыйкырып өткөн, жетекчиң “жумуштан сырткары жерде талкуулайлы” деп сунуштаган  же коомдук транспортто кармалоо же жакындоо сыяктуу учурларга кабылгансыңбы? ?

✅ Бул жана башка жагымсыз кырдаалдар  - биздин жаңы оюнда!

“Stop-Харассмент!” оюну сага бул сыяктуу кырдаалдарда кандай реакция кылуу керектигин жана ал адам “эч нерсе түшүнбөсө” эмне кылуу керектигин үйрөтөт.

Qlever ойно, жылдызчалар менен белектерге ээ болуу мүмкүнчүлүгүн пайдалан?!

Оюн Астанадагы ЕККУ программаларынын Кеңсесинин финансылык колдоосу астында даярдалды. Бул материалдын мазмуну милдеттүү түрдө Астанадагы ЕККУ программаларынын Кеңсесинин көз карашын чагылдырышы шарт эмес.

 

 

Бул маалымдоо-таанып билүү порталы КзР, КР, ӨР, ТР жаштарына арналган.

Оюн өнөктөш-өлкөлөрдүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан. Платформада колдонулган бардык мисалдар бир гана окутуу максаты үчүн келтирилген жана мыйзамсыз ишаратты көздөбөйт. Оюнду баштап жатып, Сиз муну түшүнүү менен кабыл алганыңызды жана оюндун жогоруда айтылган максаттарына макул экениңизди тастыктайсыз.