Объективден тышкары: Сүрөт купуялуулугу жана коомдук жайларда тартуу эрежелери
Дождитесь окончания загрузки
Модальное окно "Дорогой друг, прими участие в опросе"
preview Артка

Объективден тышкары: Сүрөт купуялуулугу жана коомдук жайларда тартуу эрежелери

18.04.2024 • 03:45

Сүрөткө тартуу – бул көз ирмемдерди  эсте калтыруу  жана эмоцияларды жеткирүү үчүн күчтүү курал. Бирок, сүрөттөр жана жалпыга жеткиликтүү маалымат менен толгон азыркы дүйнөдө коомдук жайларда сүрөткө түшүүдө эрежелерди сактоо жана купуялуулукту кантип сактоо керек деген суроо туулат. Келгиле, көркөмдүүлүк менен башка адамдардын жеке турмушун сыйлоонун ортосундагы чек кайда экенин карап көрөлү.

Коомдук жайларда  камерага тартуунун эрежелери

  • Мыйзамдарды сактоо: Камерага  тартууну баштоодон мурун, коомдук жайларда сүрөткө тартуу эрежелери боюнча өлкөңүздүн же чөлкөмүңүздүн мыйзамдары менен таанышуу маанилүү. Кээ бир жерлерде уруксатсыз сүрөткө тартууга чектөөлөр же тыюу салуулар болушу мүмкүн.
  • Купуялыкты урматтоо: Камерага тартып жатканда адамдардын жеке жашоого жана купуялуулукка укугу бар экенин эстен чыгарбоо керек. Адамдардын, өзгөчө аялуу кырдаалдарда же жеке жерлерде алардын макулдугусуз сүрөткө тартуу алардын укуктарын бузууга алып келиши мүмкүн.
  • Уруксат сураңыз: Эгерде  белгилүү бир адамды же адамдардын тобун тартыш керек болсо, чындыкты  айтуу менен сылык кайрылып,  сүрөткө тартууга уруксат суроо маанилүү. Бул жеке чөйрөнү урматтоо жана купуялуулукту сактоо болуп эсептелинет.
  • Жабышуудан  алыс болуңуз: Эгер кимдир бирөө сүрөткө түшкүсү келбесе, анда алардын каалоосун сыйлап, сүрөткө тартуудан баш тартуу керек. Бул адамдарга гана эмес, үйлөр же жеке жайлар сыяктуу жеке мейкиндиктерге да тиешелүү.

Сүрөттө купуялуулук жана этика

Ар бир смартфондун камерасы бар жана сүрөттөрдү бөлүшүү кадыресе көрүнүшкө айланган дүйнөдө сүрөт тартууда купуялуулук жана этика жөнүндө ойлонуу маанилүү. Сүрөт – бул бир көз ирмемди сактап калуу же эмоцияны берүү жолу гана эмес, ошондой эле башкалардын жеке турмушун жана укуктарын сыйлоону талап кылган каражат.

Фотографтардын негизги көйгөйү - купуялуулукту сактоо. Адамдар жеке жашоого жана жеке жашоосун коргоого укуктуу. Субъекттердин макулдугусуз сүрөттөрдү жарыялоо алардын укуктарын бузуп, жагымсыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан, тартууга катышкандар алардын сүрөттөрү колдонулаарын түшүнүп, макул болушун камсыз кылуу керек. Сүрөт тартуу процессинде этикалык принциптерди жана башкаларды сыйлоону сактоо бул искусствону жоопкерчиликтүү колдонуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Чыгармачылык эркиндиги менен башкалардын жеке жашоосун урматтоонун ортосундагы тең салмактуулукту сактоо — бул ар бир фотографка айланадагы дүйнөнү гармониялуу жана сый-урматтуу кылууга жардам бере турган негизги аспект.

Булак: https://msavod.uz/

Бул маалымдоо-таанып билүү порталы КзР, КР, ӨР, ТР жаштарына арналган.

Оюн өнөктөш-өлкөлөрдүн мыйзамдарынын талаптарына ылайык иштелип чыккан. Платформада колдонулган бардык мисалдар бир гана окутуу максаты үчүн келтирилген жана мыйзамсыз ишаратты көздөбөйт. Оюнду баштап жатып, Сиз муну түшүнүү менен кабыл алганыңызды жана оюндун жогоруда айтылган максаттарына макул экениңизди тастыктайсыз.